HazMat Training

Version 5.0

Du är nu på väg att börja använda HazMat Training. Innehållet har tagits fram av MSB i samarbete med Danmark, Finland, Norge, Slovenien och Spanien för att användas av räddningstjänstpersonal.

Syftet är att erbjuda, samt vidmakthålla, räddningstjänstpersonal baskunskaper om hur händelser med farliga ämnen kan hanteras. HazMat Training ger möjlighet till att både läsa om det som är värt att beakta vid händelser med farliga ämnen samt att öva denna förmåga genom övningsuppgifter och taktiska scenarion. Det är inte tänkt att ersätta existerande läroböcker, vägledningar och utbildningar, utan ska ses som ett komplement till dessa.

HazMat Training har utvecklats med bakgrund i att det finns ett avsevärt behov av träning inom området farliga ämnen, delvis på grund av att olyckor där kemikalier är inblandade sker förhållandevis sällan.

Du måste logga in för att använda HazMat Training. Ny användare? Skapa ett användarkonto på "Min sida" på MSB.se.

Skapa ett användarkonto på "Min sida"

Vi välkomnar idéer och förslag inför framtida utveckling av verktyget. Skicka dessa till oss på RIB Support.

Maila till RIB Support