Innehållet i MSB RIB Kunskapstest har flyttats till Fortbildningstjänsten. Scenarion i HazMat Training finns tills vidare kvar här.
Från 1 januari 2022 kommer även scenarion finnas i Fortbildningstjänsten och RIB Kunskapstest stängs ner.